Onderhoud Winkelcentra met Tielbürger machines

In een winkelcentrum is representativiteit belangrijk. Het onderhoud van de verhardingen is een belangrijk item voor deze representatieve winkelomgeving. Naast de verwijdering van afval zal er op professionele wijze onkruid verwijderd moeten worden. Dit alles zonder de winkelbezoekers te storen met verdelgingsmiddelen, verhitting en of veel lawaai. De Tielburger veegmachines en onkruidmachines doen hun werk zeer effectief en snel. Door regelmatig het winkelterrein te onderhouden houdt u een representatief beeld voor de bezoekers. De methode is eveneens zeer geschikt voor het doden van algen en mossen. Bovendien kunt u de veegmachine zo ombouwen tot een sneeuwveegmachine waardoor u bij sneeuwval direct het winkelterrein sneeuwvrij kunt vegen. Er is door het gebruik van borstel veeg en onkruidmachines geen gevaar  met heet water of brandgevaar. Afhankelijk van de terreingrootte kunt u kiezen voor verschillende soorten van veegmachines en onkruidmachines die u hieronder kunt bekijken.