Onderhoud Wegen buiten bebouwde kom

Op de buitenwegen, buiten de bebouwde is vaak regulier onderhoud aan de wegen. Ook zal er regelmatig in de goten worden geveegd en het onkruid worden bestreden. Dit gebeurd vooral om de waterafvoer optimaal te kunnen garanderen en de veiligheid te waarborgen. De borstel methode is zeer geschikt om de onkruiden te bestrijden in de goot. Omdat de onkruidborstelmachine heel goed de goot kan bereiken kan het onkruid eenvoudig in de reguliere veegbeurten meegenomen. De combinatie van de onkruidmachine . veegmachine voor een goed resultaat met een gering aantal beurten. De machines kunnen indien de omstandigheden dit wensen zelfs in de nacht worden ingezet. De meest geschikte machines welke hiervoor gebruikt kunnen worden zijn hieronder afgebeeld, afhankelijk van de terreingrootte kunnen ook andere keuzes gemaakt.