Onderhoud Trottoirs en Stoepen met Tielbürger machines

Het onderhoud van trottoirs en stoepen is noodzakelijk om het valgevaar voor de burger door oneffenheden te voorkomen. Regulier onderhoud en het verwijderen van onkruid en vervuiling is hierbij wenselijk. Ook vanuit esthetisch oogpunt is het wenselijk om hier gebruikelijk onderhoud op uit te voeren. Door het gebruik van de Tielburger park en tuinmachines is het onderhoud in alle hoeken en gaten kunnen door veel terreinbeheerders gewaardeerd. De machines lenen zich uitstekend voor de integrale aanpak van de buitenruimte. Er kan ook uitstekend op halfverhardingen worden gewerkt voor onkruidbestrijding of vegen. Dit leidt tot een laagste total cost of ownership ten opzichte van andere (heet water) methoden. De meest geschikte machines die hier voor gebruikt kunnen worden zijn hieronder, afhankelijk van de terreingrootte, afgebeeld.