Onderhoud Spoorwegen met Tielbürger machines

Bij het onderhoud van de Spoorwegen gaat het vooral om de veiligheid in en om de infrastructuur. De professionele machines van Tielburger zijn bij uitstek geschikt om in te zetten omdat deze compleet veilig kunnen worden ingezet voor het verwijderen van onkruid, bladafval of sneeuw. Deze methode geen brandgevaar voor omliggende landbouwpercelen en natuurterreinen met zich mee. De effectiviteit van het vegen brengt met zich mee dat er snel en doelgericht gewerkt kan worden, waarbij de frequentie beduidend lager ligt dan de overige methodes. Er zijn zowel machines voor in de baan als over het schouwpad. De machines die hiervoor gebruikt worden zijn de onderstaande: