Onderhoud Dijken, Sluiskomplexen en Watergangen

De terreinen rondom watergangen liggen veelal in (kwetsbare) gebieden, waar brandrisico op de loer ligt. Met de park en tuinmachines van Tielburger is het reguliere onderhoud veilig uit te voeren. Naast de onkruidmachine is er de veegmachine die beide onkruid en blad en sneeuw kunnen verwijderen. Hierdoor zijn de  terreinen in optimale conditie te houden. Afhankelijk van de bereikbaarheid zijn er veel machines geschikt voor deze locaties.De meest geschikte machines die hiervoor gebruikt kunnen worden staan hieronder afgebeeld. Afhankelijk van de terreingrootte kunnen ook andere keuzes gemaakt worden uit de collectie park en tuinmachines van Tielburger.