Onderhoud Begraafplaatsen met de machines van Tielbürger

Het onderhoud van een begraafplaats kan op verschillende manieren worden uitgevoerd met de Tielbürger park en tuinmachines. Op een begraafplaats is rust en representativiteit belangrijk. Ook het onderhoudsniveau van de verhardingen is een belangrijk item op deze vaak parkachtige omgeving. De vaak kwetsbare beplantingen staan vaak direct aan de paden. De Tielbürger onkruidmachines kunnen goed voor onder en rondom de beplantingen worden toegepast. Het onkruid wordt op verharde paden verwijderd en u houdt een representatief beeld, zonder dat u een extra veegronde moet in lassen. Ook voor het doden van algen en mossen kunt u een veegmachine  of verticuteermachine gebruiken. U kunt rondom uw monumenten eveneens zonder risico met onze veegmachines schoonhouden. De half verhardingen worden door de toepassing van een combinatie van veegmachine en onkruidmachine blad en onkruidvrij gehouden, zonder dat er bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. De park en tuinmachines van Tielbürger zijn bij uitstek geschikt voor het werken in deze omgeving. De meest geschikte machines welke voor deze terreinen gebruikt kunnen worden zijn hieronder afgebeeld.